ویژگی های محصول

Admin نظرات دوشنبه 30 مرداد 1396 ، 04:03 ق.ظ
مجموعه افزاش قد با

تحریک رشد دیسک های بین مهره ای

تصحیح گودی کمر و خمیدگی ستون مهره ها

رفع مشکل پا پرانتزی

باعث افزایش قد می شود

نظرات

ارسال نظر

افزایش قد تضمینی

راست
چپ